Misyon – Vizyon

BULANIK MESLEK YÜKSEKOKULU

MİSYON

Yerel ve bölgesel düzeyde ekonomik ve toplumsal gelişmeye katkı sağlayarak, kamu ve özel kesimin ara eleman ihtiyacını karşılayacak nitelikte, mesleki donanıma sahip, topluma hizmet eden, analitik düşünebilen, yenilikçi, katılımcı ve ahlaki değerlerle donatılmış işgücü yetiştiren bir Meslek Yüksekokulu olmaktır.

VİZYON

Sürekli değişen çevre ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilen, bölgenin nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılayan, sürekli eğitim kalitesini artırarak insan odaklı çalışmayı önemseyen, iletişim becerisine ve problem çözme yeteneğine sahip olan bir Meslek Yüksekokulu olmaktır.

TEMEL DEĞERLER

 • Öğrenci odaklı eğitim.
 • Evrensel değerlere bağlı olma.
 • Hakkaniyet ve adaletten yana olma.
 • Şeffaf ve hesap veren yönetim tarzı.
 • Emeğe saygı ve liyakate değer verme.
 • Kaliteli eğitimi ilke olarak benimseme.
 • Ekip ruhuna sahip öğrenciler yetiştirmek.
 • Toplumsal ve kültürel değerlere saygılı olma.
 • Akademik ve bilimsel çalışmalarda öncü olma.
 • Kaynakları; ekonomik, etkin ve verimli kullanma.
 • İnsan hakları ile düşünce özgürlüğüne saygı gösterme.
 • Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı ile eleştiriye açık olma.
 • Her yıl ders içeriklerini ve eğitim programlarını güncellemek.
 • Yeniliği teşvik etme ve sürekli ilerlemeyi ilke olarak benimseme.
 • Bölge insanına yönelik olarak paydaşlarla işbirliği çerçevesinde, eğitim seminerleri düzenlemek.
 • Öğrencilerin Üniversiteye ve bölgeye aidiyet duygusunu ve memnuniyetini artıracak bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek.

Comments are closed